IPACK Caspian sərgisi ilə birlikdə

Xəzər Beynəlxalq Qablaşdırma, Tara, Etiket və Poliqrafiya Sərgisi

Sərginin bölmələri:
 1. Qablaşdırma istehsalı üçün qablaşdırma maşınları və avadanlıqları;
 2. Məhsulların qablaşdırılması üçün texnoloji xətlər;
 3. Qablaşdırma məmulatlarının istehsalı və layihə tərtibatı (dizaynı) üzrə maşın və avadanlıqlar;
 4. Qablaşdırma və tara istehsalı üçün xammal və yarımfabrikatlar;
 5. Qablaşdırma materialları və hazır məmulatlar;
 6. İkinci qat qablaşdırma, habelə ikinci qat qablaşdırmanın istehsalı üçün xammal və avadanlıqlar;
 7. Nişanlama və ştrix-kodlaşdırma texnologiyaları;
 8. Qablaşdırmanın üzərində yazı çap etmək üçün avadanlıq;
 9. Laklama, boyama, nişanlama və fleksoqrafik çap;
 10. Etiket sənayesi üçün maşın, avadanlıq və texnologiyalar;
 11. Etiket istehsalı üçün xammal və materiallar;
 12. Etiket məhsulları;
 13. Xidmət avadanlığı, komplektləşdirici hissələr və avtomatlaşdırma vasitələri.

SƏRGİYƏ QALIB:

GÜN

SAAT

DƏQ

SAN